-

Protetiikka

Hammasprotetiikalla tarkoitetaan puuttuvien hampaiden korvaamista. Hampaita voi puuttua synnynnäisesti tai niitä ollaan voitu menettää poistojen seurauksena. Proteettisia rakenteita on useita erilaisia ja ne voidaan karkeasti jakaa kiinteisiin eli suuhun kiinnitettäviin rakenteisiin ja irroitettaviin eli niin kutsuttuihin irtoproteeseihin. 

Kiinteillä proteeseilla miellyttäviä ja esteettisiä ratkaisuja

Kiinteitä rakenteita ovat hammasimplantit, hammaskruunut ja sillat. Niillä tyypillisesti korvataan yksittäisiä hampaita. Pidemmillä hammas silloilla tai useammilla implanteilla voidaan tarvittaessa korvata myös laajempia puutoksia. Implantissa leukaluuhun asetetaan keinojuuri, johon kiinnitetään omaa hammasta muistuttava näkyvä kruunuosa. Hammaskruunuilla toteutetaan esteettisiä hoitoja ja restauroidaan laajasti paikattuja ja juurihoidettuja hampaita. Keraminen hammaskruunu on muovitäytettä huomattavasti kestävämpi ratkaisu ja ehkäisee hyvin hampaan halkeamista. Hammaskruunun alle oma hammas hiotaan ja kruunuosa liimataan kiinnityssementillä kiinni. Hammas sillalla korvataan yksi tai useampi hammas. Hammassilta kiinnitetään puuttuvan hampaan viereisiin hampaisiin eli ns. tukihampasiin. Puuttuvan hampaan kohdalle tulee kruunu joka on kiinnitetty tukihampaiden rakenteeseen. 

Irtoproteeseilla useamman hampaan korvaus edullisesti

Irtoproteeseilla tarkoitetaan perinteisiä kokoproteeseja, joilla korvataan koko leuan kaikki puuttuvat hampaat tai osaproteeseja, joilla korvataan osa kaarelta puutuvista hampaista. Osaproteeseja on akryyliproteeseja ja metallirunkoisia rankaproteeseja. Kun irroitettava osaproteesi asetetaan suuhun peittää proteesin hampaat puuttuvien hampaiden aukot.

Proteettinen hoito alkaa proteettisella suunnittelukäynnillä, jossa kartoitetaan suun kunto ja suunnitellaan proteettinen hoito sen pohjalta. Diagnostiikan ja suunnittelun tueksi otetaan tarvittavat röntgenkuvat. Yhdessä potilaan kanssa suunnitellaan sopiva hoito potilaan toiveiden mukaan. Käynnillä määritetään myös kustannusarvio hoidolle. Ennen varsinaista proteettista hoitoa pitää suun terveys olla muuten kunnossa. Avoimet kariekset paikataan ja mahdolliset suun infektitot hoidetaan. 

Protetiikan - ja purentafysologian erikoishammaslääkärin vastaanotolla onnistuu haastavimmatkin tapaukset

Vastaanotollamme työskentelee protetiikan -ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri, jonka vastaanotolla vaativimmatkin proteettiset hoidot on mahdollista toteuttaa. Meillä käytössä on nykyaikainen digitaalinen jäljentäminen, joka nopeuttaa hoitoa huomattavasti. Proteesit saa suuhun jopa kahdella käynnillä. Digitaalinen jäljentäminen myös on huomattavasti perinteista jäljentämistä tarkempi mikä takaa paremmin istuvat rakenteet.

Protetiikan - ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Juha Pihlaja sinun apunasi proteesiasioissa!